©2020 TurcoNews – Turco News

 Gün geçtikçe hızlanmaya ve kolay tüketmeye odaklanan yaşam anlayışımız, bilginin temeli sayabileceğimiz kaynağını değersizleştirmeye, gereksiz kılmaya doğru seyretmektedir. Alanın uzmanı sayamayacağımız kişiler, çeşitli konular hakkında metin ve içerik üretirken, interneti değersiz bir çöplüğe dönüştürme yolunda kararlılıkla ilerlemektedir. Elbette bir konu hakkında fikir beyan etmek ve tezini savunmak her bireyin hakkı, belki de görevidir. Ancak bu savunuların akademik bir mantıkla desteklenmesi de bilginin geleceği açısından hayati değer taşımaktadır.

 TurcoNews, bilgi adına işlenen suçların ortaya çıkarmış olduğu bir oluşumdur. Rahatsızlıklarını; bir yere varamayacak eleştirilerle veya suskunlukla geçiştirmek yerine, bilginin nasıl ve hangi şartlarda paylaşılması gerektiği üzerine düşünüp, dile getiren insan topluluğudur.

TurcoNews Yönetim – 2020

Paylaşmaya ne dersin?